ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK SZÁNDÉKA

A NYILVÁNOSSÁGOT FELKÉRIK, HOGY NYÚJTSA BE ÉSZREVÉTELEIT ÉS JAVASLATAIT

az általános településrendezési terv kidolgozásának szándékáról
A következő időszakban: 17.06.2022 - 11.07.2022

A nyilvánosság tájékoztatásáért és konzultációjáért felelős személy:
Kozma Anna, cím: Csíkkarcfalva község, Csíkkarcfalva falu, 159. (polgármesteri hivatal), telefon: 0740289453, e-mail: cirta@hr.e-adm.ro.

Az észrevételekre azért van szükség, hogy a helyi településrendezési szabályzatot és az ÁTRT-t a helyi közösség igényeinek megfelelően alakítsuk ki.

A benyújtott észrevételekre adott válaszokat konzultációs jelentés formájában közzéteszik a község honlapján.

A következő linken nyújthatják be észrevételeiket: ÁTRT - előzetes véleményezés

Karcfalva

Erdély keleti részén, a Csíki-medence felső csücskén fekszik, a tengerszint felett mintegy 72o-725 méter magasságban. Keletkezéséről nem maradtak fenn írott emlékek, de a székelyek Csíki-medencei betelepedésük és szálláshelyeiknek falurendszerré fejlődéséből következtetve a XII. század végére – XIII. század elejére tehető. Ha azonban – a történészek szerint – figyelembe vesszük az 1332-1336. Évi pápai tizedlajstromot, bizonyosra tehető, hogy Karcfalva is a környező falvakkal együtt már akkor létezett, mint település.

Bővebben

Csíkjenőfalva

A Felcsíki-medence nyugati részén, az Északi-Hargita alján fekszik, Karcfalvával és Csíkszenttamással közvetlen közös határt alkotva. Tengerszint fölötti magassága 725 méter körül van. A falut átszeli az Olt és Székaszó folyó, amelyek a templom domb aljának déli részén, Karcfalva északi határán találkoznak. A falu természeti adottsága igen változatos és sokszínű, mivel határai elég nagy távolságra nyúlnak észak, kelet és nyugat irányába. Éghajlata – akárcsak az egész Csíki-medence éghajlata – hűvös, a nyár enyhe, a téli hideg pedig hosszú ideig tart.

Bővebben