A Felcsík kistérség 2000-ben alakult, a Hargita Megyei Tanács, Csíkszentdomokos, Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva és Madéfalva községek önkormányzatai összefogásának eredményeként. A községek szétválása után a kistérségi társulás az újonnan alakult helyi tanácsokkal bővűlt (Csíkszenttamás, Csíkmadaras, Csíkrákos és Csíkcsó). Balánbánya önkormányzata is 2005-től tagja lett a kistérségi társulásnak.

Vidékfejlesztési elképzelések a Felcsíki kistérségben. A felcsíki térségben a következő stratégiai célokat fogalmazták meg:

- az infrastruktúra fejlesztése (kanalizálás, víz, gáz, utak)
- a turizmus és a turisztikai infrastruktúra fejlesztése
- a környezeti értékek védelme és ésszerű hasznosítása

- a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése illetve a termékek feldolgozása
- a humán erőforrás fejlesztése

Fontosnak tartják a hosszú távú infrastrukturális beruházások mellett a turizmus fejlesztését elkezdeni. Ez alternatív bevételt jelentene a térség lakóinak. Itt prioritásként kezelendők a szálláshelyek bővítése, a térségben lévő turisztikai, kulturális, történelmi, és egyéb látványosságok, felleltározása, információs és szervező iroda létrehozása, PR anyagok készítése és az agresszív reklámtevékenység. Ezeknek a céloknak a megvalosításához külső erőforrásokat szeretnének igénybe venni. Ilyenek az EU előcsatlakozási alapjai (eszközei), a Phare, a SAPARD, az ISPA.

Felcsíki kistérség fejlesztési stratégiájának kidolgozásakor figyelembe kell venni mindazokat a helyi erőforásokat (természeti, infrastrukturális, pénzügyi, humán, társadalmi), amelyek léteznek a térségben, kiaknázva, vagy kiaknázatlanul, valamint azokat a kitörési pontokat amelyekre alapozni lehet a jövőben..

Új helységnévtáblák Felcsíkon

A Felcsík Kistérség polgármesterinek, valamint egy sikeres Szülőföld Alap pályázat eredményeképpen 2009-ben a Felcsík Kistérségi Társulás keretén belül elindult egy helységnévtábla nevezetű projekt. A projekt célja hogy Felcsík falvainak határában a települést népszerűsítő faragott székely táblák létesüljenek. Erre a célra a Felcsík Kistérségnek sikerült a Szülőföld Alaptól 600.000 forintot nyernie, amiből el elehetett indítani az elképzelést. A többi részt az önkormányzatok belefoglalják a költségvetésükbe. A táblák kifaragását a csíkszentdomokosi Kosza Endre vállalta, aki nem egyszerű feladatra vállalkozott, hiszen összesen 18 tábláról van szó, amelyek egyenként 3 és fél méter magasak és másfél méter szélesek. Magyar és román nyelven lesznek ráfaragva a települések neve, valamint a tábla centrumában minden település egy jellegzetes vonása vagy jellegzetes építménye fog körvonalazódni. A projekt 2009 októberében indult, összköltségvetése 50.000 lej és 2010 pünkösdjére szeretnénk megvalósítani.

Turisztikai webportál a Szülőföld Alap jóvoltából

A Felcsík Kistérségi társulás a Szülőföld Alap 2009 és őszi kiírására pályázott és nyert 500.000 forintot egy térségi turisztikai webportál létrehozására. A projektnek 2010 júniusáig kell megvalósulnia. A kistérség egy komplex webportált szeretne létrehozni magyar, német és angol nyelven, amely nemcsak a turizmusra fektetné a hangsúlyt, hanem kistérségi híreket, és más egyéb fontos információkat mint pl. határozatokat, stratégiákat, pályázati kiírásokat is elérhetővé tenne az emberek számára és nemcsak szöveges formában, hanem videók formájában is.