2019-ben harmadik alkalommal is sikerült megszerveznünk az intenzív néptáncoktatást és hagyományőrző kézműves tevékenységeket tartalmazó nyári programot a helyi gyerekeknek. Célkitűzésünk a hagyományok iránti érdeklődés felkeltése, és fenntartása volt.

Ebben az évben 105 gyerek jelentkezett a nyári foglalkozásra. A megnövekedett létszám miatt a jenőfalvi kultúrotthont találtuk megfelelőnek a tevékenység lebonyolításához. A négy csoportba besorolt gyerekcsapat itt külön-külön termekben dolgozhatott. A hatalmas udvaron szünetekben barátságok szövődtek, a legkisebbek önfeledten szaladgáltak. A Helyi Tanács rendelkezésünkre bocsátotta a jól ismert fehér sátrakat is, így a szeszélyes időjárás sem zavarta tevékenységünket.

Nem rejtettük véka alá szándékunkat: teremtsük meg a lehetőséget, a helyi gyerekeknek, hogy már zsenge korukban találkozzanak a népi kultúrával egy közösség tagjaként. Lelkes, fiatal szülők igen nagy érdeklődést mutattak a foglalkozás iránt.

Két csoport összeállításánál az életkori sajátosságokat és a tánctudás szintjét vettük figyelembe. Gyakorolhatták és tanulhatták a felcsíki, moldvai és sóvidéki táncokat, gyermekjátékokat. A kézműves foglalkozásokon főként természetes anyagokat használtunk fel. Hagyományos technikákat alkalmazva mutattuk meg az újrahasznosítás lehetőségeit, fejlesztve a kreativitásukat. Felhívtuk figyelmüket, hogy régiből újat alkotva máris tettek valamit a környezetük védelmének érdekében. Megtapasztalták, hogy karnyújtásnyira vannak az egyszerű, még felhasználható anyagok, melyekből különleges, érdekes játékokat, használati tárgyakat, lehet készíteni egy kis kreativitással.

Öt napon át, 12 szakember, segítő és önkéntes munkáját vettük igénybe, akik segítették, hogy programunk a lehető legszínvonalasabb lehessen illetve a gyerekek hasznosan töltsék ki idejüket és ugyanakkor jól érezzék magukat a tevékenységek során.

Szervezőkként folyamatosan jelen voltunk a táncok oktatásánál és a kézműves tevékenységeknél, ahol még a rongyszövés, kosárfonás, batikolás alapjait is kipróbáltuk a gyerekekkel. Az utolsó napot a kreatív népi gyermekjátékok alkotására szántuk. Asztalosműhelyekben keletkező fahulladék, kukoricaszemek, kukoricacsutka, deszkadarabok, dió, kalapács, különböző méretű facsutakok, széna, vászondarab és kenderkötő állt a rendelkezésükre, melyekből hihetetlenül érdekes játékokat találtak ki a különböző korcsoportok szerint kiválasztott gyerekek.

A programot a szülőknek tartott záróműsor, a gyerekek munkáiból összeállított kiállítás zárta. A záróműsort a falunapok keretében a nagyközönségnek is bemutatjuk.
A kézműves foglalkozások alatti állandó felügyeletről iskolánk tanítói gondoskodtak.

A Felcsík kistérség munkatársai készségesen igazított útba a szervezés során felmerült nehézségek megoldásánál. Külön köszönjük a türelmét és a programunkra szánt időt.

A program főtámogatója a Bethlen Gábor Alapítvány a Csorgó egyesület pályázatán keresztül.

Köszönetet mondunk a következő támogatóknak is, akik ebben az évben is segítették munkánkat: a programban részt vevő gyerekek szülei, Larix Közbirtokosság, Tercs Közbirtokosság, Felcsík Kistérségi Társulás, Karcfalva Község Helyi Tanácsa, László Zsolt fazekasmester, Bartalis testvérek, Antal Károly vállalkozó, Péter Zoltán fényképész, Székely Attila vállalkozó, Gidró Zoltán vállalkozó, Mártonffy György Általános Iskola.

Látva a viseletbe öltözött gyermeksereget, a szülők hálás tekintetét azt gondoljuk, hogy munkánk nem volt hiábavaló. Reménykedünk, hogy a részt vevő gyerekek és szülők kitartásának köszönhetően, olyan fiatalokat fogunk felnevelni, kik meggyőződésből vigyáznak majd az igazi értékekre, és szeretettel fogják átadni a következő nemzedéknek.

Antal Etelka és Kozma Anna
szervezők