Karcfalva

Karcfalva

March 4th, 2014

Erdély keleti részén, a Csíki-medence felső csücskén fekszik, a tengerszint felett mintegy 72o-725 méter magasságban. Keletkezéséről nem maradtak fenn írott emlékek, de a székelyek Csíki-medencei betelepedésük és szálláshelyeiknek falurendszerré fejlődéséből következtetve a XII. század végére – XIII. század elejére tehető. Ha azonban – a történészek szerint – figyelembe vesszük az 1332-1336. Évi pápai tizedlajstromot, bizonyosra tehető, hogy Karcfalva is a környező falvakkal együtt már akkor létezett, mint település. Vita tárgyát képezi a falu kezdeti elnevezése, de mint Nagyboldogasszony egyházközség már az 14oo-as évek okirataiban is szerepel, bizonyítékként a XIV-XV. században épült, Jenőfalvával azóta is közös templom. Nagyboldogasszony egyházközségnek pedig Karcfalva volt akkor és most is a központja.Bővebben…>>

Csíkjenőfalva

Csíkjenőfalva

March 4th, 2014

A Felcsíki-medence nyugati részén, az Északi-Hargita alján fekszik, Karcfalvával és Csíkszenttamással közvetlen közös határt alkotva. Tengerszint fölötti magassága 725 méter körül van. A falut átszeli az Olt és Székaszó folyó, amelyek a templom domb aljának déli részén, Karcfalva északi határán találkoznak. A falu természeti adottsága igen változatos és sokszínű, mivel határai elég nagy távolságra nyúlnak észak, kelet és nyugat irányába. Éghajlata – akárcsak az egész Csíki-medence éghajlata – hűvös, a nyár enyhe, a téli hideg pedig hosszú ideig tart.Bővebben…>>

No thumbnail available

Oktatás

March 5th, 2014

Karcfalva község oktatástörténete egyértelműen visszavezethető a középkorra, amikor Nagyboldogasszony község oktatásáról beszélhetünk. Ebben az időszakban a hívek gyermekeivel a templom plébánosai foglalkoztak. A korai szervezett oktatás eredményességére utal az a tény, hogy a XVI. század végén és a XVII. század első felében már több „nagyboldogasszonyi” születési ifjú külföldi tanulmányutat tesz. A XVI. század végén már oskolamester tanította a települések gyermekeit. Az oktatás folytonosságára következtethetünk abból, hogy egy 1649. március 28-án kelt okirat Rákosi Benkő István „nagyboldogasszonyi oskolamestert” említi Csíkban közbíróként. Okiratok nem igazolják, hogy a tanítás hol folyt, de feltételezések szerint a korai századokban a templomban, esetleg a plébániai lakban, vagy az oskolamesteri lakban folyt az oktatás.Bővebben…>>

No thumbnail available

Vallás

March 5th, 2014

Ezúttal szükségesnek tarjuk megemlíteni a mai egyházközség – Karcfalva és Csíkjenőfalva – kialakulásával kapcsolatos tudnivalókat, ugyanis a XVIII. század közepéig más felcsíki falvak is ide tartoztak és egységes anyaegyházat alkottak. Így a jelenlegi két településen kívül Csíkmadaras, mint egyházközség a Csík-Nagyboldogasszony plébániához tartozott annak ellenére, hogy már a régebbi időktől saját temploma volt. 1742-ben az ottani hívek akaratát érvényesítve elszakad addigi egyházközségétől és önállósul. Csíkdánfalva esetében is változás áll be az ottani új templom megépítése után és 193o körül önállóvá válik.Bővebben…>>

No thumbnail available

Kulturális rendezvények

March 5th, 2014

Karcfalva község legfontosabb kulturális rendezvénye a Nagyboldogasszony Napok, amelyek 2000 óta minden évben megszervezésre kerülnek. A község búcsús ünnepével, Boldogasszony napjával vannak összekötve, amely augusztus 15-én van. 2010-ben augusztus 14-15 között kerül sor a rendezvényre, amely idén XI. alkalommal lesz megszervezve.Bővebben…>>