Szociális Szolgáltatások

Otthoni beteggondózás

Nappali foglalkoztató beteg fiataloknak

Hivatásos nevelőszülő

Személyi gondozó

Öregotthon

Szociális Szolgáltató

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS

HARGITA MEGYEI  SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI VEZÉRIGAZGATÓSÁG

Egyebek

Ingyenes parkolási jegy mozgássérült személyek számára

Juttatások súlyos rokkantsági fokba sorolt személyek számára

Személyi gondozók alkalmazása

Környezettanulmány kiállítása kiskorú és felnőtt személyek számára, a rokkantsági fok megállapításához

Környezettanulmány kiállítása a tanulmányi képesség felméréséhez

Szülői szándéknyilatkozat külföldi munkavállaláskor kiskorú családtag felügyeletére vonatkozóan